Контакт
Дейности
Начало Структура

ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД
Винаги правилното решение!


 

 

Добре дошли в уеб-сайта на Пълдин Холдинг!

По подробно можете да се запознаете със съдържанието на страницата, ако посетите съответните раздели.
За да бъде информацията, поместена на сайта максимално полезна за Вас, можете да добавяте свои коментари и да предложите теми за обсъждане. Акционери и делови партньори могат да получат необходимата им информация и въжможност за контакти на посочения адрес.

"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ "АД е основан на 25 септември 1996 година, с решение на Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 4968, като правоприемник на Национален приватизационен фонд "Тракия ".

"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД е едно от водещите акционерни дружества в България, класирано сред първите по максимална печалба от Българската Търговско-промишлена палата.

Дружеството стартира дейността си с участия в централизираните търгове и формиране на диверсифициран портфейл от акции на предприятия от отрасли от машиностроенето, леката промишленост и предприятия, произвеждащи продукти с осигурени пазари в страната и в чужбина.

През 1998 г. Приватизационен фонд "Тракия" АД е преобразуван в холдинг по Търговския закон. Акциите на Пълдин Холдинг са регистрирани на официалния пазар на Българската фондова борса. Установен е корпоративен контрол в управителните органи на почти всички дружества, в които ПЪЛДИН ХОЛДИНГ е основен акционер.

"Пълдин Холдинг " АД гр. Пловдив е с регистриран капитал в размер на 982 940 лв. с номинална стойност на акциите 3.30 лв. разпределен между 270 588 акционери. Пълдин ХолдингАД е публично дружество, регистрирано на офицялния пазар на Българската фондова борса.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Акциите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив са безналични поименни.

Акционерната книга на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив се води в централния депозитар.
"Пълдин Холдинг" АД търгува акциите си на "Българска фондова борса - София" АД.

Пълдин Холдинг АД се стреми да подпомага всестранно дъщерните си дружества, съгласно дългосрочната си стратегия, насочена към развитие на дъщерните си предприятия и да им осигури максимална печалба. В тази ръзка се осъществяват контакти с нови партньори, преоткриват се нови пазари и т.н;
Пълдин холдинг Ад осъществява основно консултантска дейност в областта на финансите, правото, счетоводната отчетност и данъчното законодателство.

 

 

Документи

Файл Размер . . .
13-uni-2015-Protokol PH OSA 12 6 2015.PDF 14562.7KИзтеглете
2015-04-Dneven red red OSA 2015.pdf 133.5KИзтеглете
2015-04-Doklad pril politita vaznagr PH_2014.pdf 398.9KИзтеглете
2015-04-Doklad_deinost_DVI_2014.pdf 182.7KИзтеглете
2015-04-Doklad_oditor_i_GFO_za_2014zaveren.PDF 2815.2KИзтеглете
2015-04-Godishen KONSOLID doklad za deinostta 2014 PH.pdf 1239.0KИзтеглете
2015-04-Godishen doklad za deinostta GFO 2014 PH.pdf 414.5KИзтеглете
2015-04-Informatsiq_po_prilojenie_11_PH_GFO_2014.pdf 369.8KИзтеглете
2015-04-Konsolidiran год.2014.pdf 190.4KИзтеглете
2015-04-PH_Kons_GFO_za_2014.PDF 5451.9KИзтеглете
2015-04-Palnomoshtno_2015_RED_OSA.pdf 160.8KИзтеглете
2015-04-Pokana_red_OSA_PH_2015.PDF 4262.5KИзтеглете
2015-04-Programa_korpor_upravl_GFO_2014.pdf 154.3KИзтеглете
2015-04-Protokol_svikv_OSA_PH_2015.PDF 4148.8KИзтеглете
2015-04-Schetovodna_politika_obiasnitelni_belejki_PH_2014.pdf 308.8KИзтеглете
2015-04-Uvedomlenie Dialovo Uchastie KFN BFB ZSHM obshtestvenost.jpg 1424.9KИзтеглете
2015-04-Протокол-изв-ОСА-PH-2015.PDF 7103.3KИзтеглете
2015-05-10001.jpg 1470.8KИзтеглете
2016-Protokol kom reg neprov OSA redovno 2016.pdf 130.2KИзтеглете
2016-Protokol otlojeno redovno OSA 2016.pdf 192.5KИзтеглете
29-may-2015-Protokol otlojeno red OSA PH 2015.jpg 1849.1KИзтеглете
Dneven red red OSA 2016.pdf 231.1KИзтеглете
Doklad_deinost_DVI_za_2015.pdf 250.6KИзтеглете
GFO 2015 PH ALL DOCS.pdf 13016.2KИзтеглете
KGFO za 2015 PH ALL DOCS.pdf 13896.1KИзтеглете
Palnomoshtno_obrazets_2016_RED_OSA.pdf 251.9KИзтеглете
Pokana_PH_OSA_2016[2].pdf 424.8KИзтеглете
Protokol OSA PH 2016.PDF 7153.9KИзтеглете
SD_PH_GFO_svikv_OSA_2016.PDF 5046.3KИзтеглете
* * *
- Покана общо събрание 2015
- Пълномощно 2015 ОСА
- Протокол Съвет на директорите 2015
* * *
- Списък акционери
- Протокол общо събрание акционери 2014
- Протокол отложено общо събрание акционери 2014
- Протокол на комисия по регистрация на общо събрание на акционерите 2014
* * *
- Счетоводна политика и обяснителни бележки
- Доклад за възнагражденията на членовете на съвета на директорите
- Доклад за дейността 2013 консолидиран
- ГФО 2013 и доклад одитор
- ГФО консолидиран 2013 и доклад одитор
- Годишен доклад за дейността ГФО 2013
- Информация по Приложение 11
- Консолидиран годишен отчет 2013
- Отчет ДВИ 2013
- Пълномощно ОСА 2014
- Политика възнаграждения на членовете на съвета на директорите
- Програма ГФО 2013
- Покана редовно ОСА 2014
- СД приемане ГФО и насрочване ОСА 2014
* * *
Протокол свикване на извънредно ОСА 2014
Проекти решения ОСА 2014
Пълномощно ОСА 2014
Покана свикване ОСА 2014
* * *

Основна дейност


- придобиване, управление и продажба на ценни книжа,
- придобиване, оценка и продажба на патенти
- оценка и продажба на патенти
- отстъпване на лицензи за използване на патенти
- приемане на депозити от дъщерни дружества
- управление на парични средства на дъщерните дружества
- собствена производствена и търговска дейност
- инвестиране в изграждане и експлоатация на туристически обекти


Инвестиране в изграждане и експлоатация на туристически обекти

Продукцията, произвеждана от дъщерните предприятия на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив е твърде разнообразна: подемно транспортни съоръжения, кранови колички, металообработващи и дървообработващи машини, метални опаковки и строителство. Това разнообразие дава възможност на холдинговото дружество да разпределя риска между отделните предприятия, но същевременно изисква и полагането на много усилия за запознаване в детайли, както с дейността на отделните дружества, така и с възможностите за реализация на техния краен продукт.


 

 

   
 
   

 
  web: Idea STUDIO
2015 © ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД. Всички права запазени.